Noutati:

vouchere1707

 

vouchere de_vacanta

 

(2) Constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu 14 puncte - amend? ?i retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licen?ei de turism acceptarea de c?tre unit??ile afiliate de vouchere de vacan?? pentru achizi?ionarea de servicii care nu īndeplinesc condi?iile pachetului minim de servicii prev?zut la art. 1 alin. (7).
....
Art. 1 alin 8 din OUG nr. 8/2009:
(8) Prestarea serviciilor achizi?ionate de c?tre unit??ile afiliate prin intermediul voucherelor de vacan?? se face īn structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Na?ional? pentru Turism.

( Adica strict din Romania!! )

in coroborare cu art. 23 alin. 1 si 2 din Normele de aplicare:

1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achizi?ionat pe baza voucherelor de vacan?? poate cuprinde servicii de cazare, alimenta?ie public?, transport, tratament balnear, agrement. 
(2) Con?inutul minim al pachetului de servicii turistice con?ine īn mod obligatoriu servicii de cazare.

(astfel ca in baza acestor doua articole avem urmatoarele - continutul minim conform art. 23 alin 2 din Norme rebuie sa cuprinda cazare, in acelasi timp, in baza art. 1 alin . 8 din OUG nr. 8/2009 toate serviciile achizitionate prin vouchere trebuie sa se presteze prin structurile de primire turistica autorizate de MT., din Romania!)

 SI TURISTUL E PEDEPSIT CU AMENDA IN CAZUL IN CARE CUMPARA VACANTE EXTERNE PE VOUCHERE!

Art.24 din norme
(2) Utilizarea de c?tre beneficiari ( turistul) a voucherelor de vacan?? pentru achizi?ionarea altor servicii decāt cele prev?zute la art. 23 constituie contraven?ie, dac? nu a fost s?vār?it? īn astfel de condi?ii īncāt s? fie considerat?, potrivit legii penale, infrac?iune ?i se sanc?ioneaz? cu 2 pān? la 6 puncte-amend?. 
(3) Un punct-amend? reprezint? contravaloarea unui salariu de baz? minim brut pe ?ar? garantat īn plat?, stabilit īn condi?iile legii.